Związek Polaków w Mediolanie
Związek Polaków w Mediolanie
Konwencje dla członków

The Language Exchange tworzą wykwalifikowani i profesjonalni nauczyciele, których cechuje bogate doświadczenie i entuzjazm w nauczaniu języków obcych oraz języka włoskiego dla obcokrajowców. Głównym celem szkoły jest nauczanie języków obcych w duchu dialogu między narodami oraz współpracy w dziedzinie kultury, czego przejawem jest szereg realizowanych projektów i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

Idea kulturalnej integracji między narodami realizowana jest też poprzez współpracę ze Związkiem Polaków w Mediolanie, czego wyrazem są prowadzone w siedzibie szkoły, przy Corso Buenos Aires, kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania.

Kursy języka polskiego (zniżka 10% dla Członków ZPwM z regularnie opłaconą składką członkowską.
Kursy języka włoskiego dla obcokrajowców


ACLI MILANO SERVIZI FISCALI SRL

 


Związek Polaków w Mediolanie zawarł Umowę z ACLIMILANO SERVIZI FISCALI SRL, która umożliwi naszym członkom korzystanie z usług i doradztwa w zakresie podatkowym i ubezpieczeń społecznych na bardzo dogodnych warunkach cenowych, w prowincjach Mediolan i Monza Brianza. Przykładowo podajemy rodzaje usług będących przedmiotem podspisanej umowy: sporządzanie deklaracji podatkowych, obliczanie wysokości należnych podatków IMU i TASI oraz oblicznie wskaźnika ISEE i wszystkich innych usług z nim powiązanych, sprawy dotyczące świadczeń emerytalnych i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków do INPS, umowy najmu, deklaracje spadkowe i prowadzenie księgowości dla podmiotów indywidualnych będących płatnikami VAT-u.

Aby skorzystać z powyższych usług na warunkach przewidzianych w podpisanej Umowie należy umówic spotkanie telefonując na numer 02 - 25544777 oraz okazać podczas spotkania legitymację związkową z opłaconą składką za rok bieżący. W załączeniu  wykaz biur ACLI, w których można skorzystać z usług będących przedmiotem wyżej wymienionej Umowy na korzystnych warunkach cenowych.

 

 

 


Italiano
Polaków
No aktualnosci
facebook twitter youtube
 
 
Wejścia na portal 450.180