Związek Polaków w Mediolanie
Związek Polaków w Mediolanie
Program związku

Tworzenie i podtrzymywanie więzi między rodakami oraz trwałych związków z Polską 

 

  • Kontynuowanie tradycji polskich oraz ducha patriotyzmu i solidarności między rodakami w kraju i za granicą.

  • Stworzenie spójnie działającej grupy, której praca odbywać się będzie w poszanowaniu zasad wolności i demokracji.

  • Organizacja spotkań w celu wzajemnego poznania się i zacieśnienia kontaktów; wymiana informacji, zwłaszcza dotyczących aktualnej sytuacji w Polsce.

Działaność kulturalna 

 

  • Rozpowszechnianie dorobku kultury polskiej: koncerty, konferencje, odczyty, wycieczki (między innymi do miejsc pamięci narodowej), obchodzenie rocznic historycznych, świat narodowych a także propagowanie polskich tradycji świątecznych.
  • Nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem i władzami włoskimi takimi jak Gmina, Prowincja Mediolan i Regionu Lombardia; koordynacja inicjatyw zwiaząnych z promocją i znajomością kultury włoskiej poprzez wycieczki do muzeów, spotkania teatralne itp.
  • Organizowanie spotkań z innymi stowarzyszeniami polonijnymi we Włoszech i Europie.

Działalność historyczno-kronikarska
Działalność informacyjna o pracy Związku.
Działalność charytatywna
.


Italiano
Polaków
No aktualnosci
facebook twitter youtube
 
 
Wejścia na portal 450.137