Związek Polaków w Mediolanie
Związek Polaków w Mediolanie
Zapisy

Do Związku mogą zapisać się wszystkie osoby narodowości lub pochodzenia polskiego oraz członkowie ich rodzin, jak również wszystkie osoby jakiejkolwiek narodowości, które czują się bliskie Polsce i są związane z nią uczuciami sympatii i przyjaźni.

Opłata upoważnia do otrzymania ważnej legitymacji Związku.

Aby zapisać się do Związku należy wypełnić formularz on-line i dokonać wpłaty członkowskiej. Następnie należy wysłać potwierdzenie wpłaty na adres: Associazione dei Polacchi a Milano, Viale Monza, 16 20127 Milano lub wysłać potwierdzenie mailowo na adres info@polonia-milano.org  

Zapisy do Związku Polakòw w Mediolanie oraz opłaty składek za rok 2021 zakończą się dnia 30 listopada 2021 r.

Składki można wpłacać  przelewem bankowym na numer konta: Unicredit, Agenzia 39, Piazzale Istria, Milano, Italia codice IBAN: IT63M0200801639000005291945  w czasie imprez organizowanych przez Związek; bezpośrednio u skarbnika. Jako tytuł wpłaty należy podać składka członkowska za rok 2021 oraz swój dokładny adres.

Wysokość składek członkowskich zostaje ustalona przez Walne Zgromadzenie Związku: na rok 2021 wynosi 20,00 Euro.

Mile widziane są dobrowolne wpłaty wspomagające działalność Związku.   Italiano
Polaków
No aktualnosci
facebook twitter youtube
 
 
Wejścia na portal 450.205