Związek Polaków w Mediolanie
Związek Polaków w Mediolanie
Wypełnij formularz
(*) Wypełnienie obowiązkowe.

Imię (*)
Nazwisko (*)
Data urodzenia (*)  /  /   [dzień / miesiąc / rok]
Miasto urodzenia (*)
Kraj urodzenia (*)

Dane osobowe
Email (*)
Telefon komórkowy (*)
Telefon
Adres (*)
Miejscowosć (*)
Kod pocztowy (*) - Prow. (*)
Kraj
 
Zawód
 
Od kiedy zamieszkuje we Włoszech?
 
Dzieci, prosimy podać imiona i wiek:
 
Główne zainteresowania, hobby...
 
(*) Wypełnienie obowiązkowe.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z włoską ustawą D. Lgs. n° 196/2003 o ochronie danych osobowych.
Dane będą przetwarzane i przechowywane przez Związek Polaków w Mediolanie zgodnie z w/w ustawą.
 
Tak - Nie
 
 
Italiano
Polaków
No aktualnosci
facebook twitter youtube
 
 
Wejścia na portal 450.127