Związek Polaków w Mediolanie
Związek Polaków w Mediolanie
Kontakt
Aby zasięgnąć informacji prosimy wypełnić poniższy formularz:
 
Imię (*)
Nazwisko (*)
Instytucja (*)
Adres
Miejscowość
Kod pocztowy - Prow. - Kraj
Telefon - Fax
Email (*)
Strona Web
Tekst (*)

(*) Wypełnić obowiązkowo.
 
Wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych zgodnie z włoską ustawą D. Lgs. n° 196/2003 o ochronie danych osobowych.
Dane będą przetwarzane i przechowywane przez Związek Polaków w Mediolanie zgodnie z w/w ustawą.
 
  Tak - Nie
 

 

Italiano
Polaków
No aktualnosci
facebook twitter youtube
 
 
Wejścia na portal 450.199