logo

Asilo

Chi siamo

L’Asilo Polacco a Milano è registrato nell’Albo delle Scuole Polacche all’estero tenuto dal Centro per lo Sviluppo dell’Educazione all’Estero ORPEG al numero 9425. La direzione dell’Asilo è stata affidata alla dott.ssa Anna Maciąg mentre l’attività didattica è gestita dalla dott.ssa Agnieszka Kopecka.   

Związek Polaków w Mediolanie organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym od stycznia 2014 roku. Zajęcia stymulują naukę języka polskiego, odbywają się raz w miesiącu z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat) i ich rodziców. Każdemu spotkaniu poświęcony jest wybrany temat, który realizowany jest poprzez dobrane do poziomu rozwoju dzieci twórcze zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe oraz językowe mające na celu rozwój mowy i zapoznanie uczestników z polską literaturą dla dzieci. Duży nacisk położony jest na zapoznanie dzieci z  polskimi tradycjami i obyczajami.

Bezpośrednim celem  tej działalności jest stworzenie środowiska rówieśniczego i przestrzeni dla dzieci w wieku przedszkolnym, gdzie będą mogły posługiwać się językiem polskim a pośrednim udzielenie wsparcia rodzicom w procesie nauczania języka polskiego, integracja miejscowej Polonii, a także przygotowanie dzieci do nauki w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Mediolanie. Spotkania łączą zabawę z edukacją mającą na celu utrzymanie i pogłębienie więzi z polską kulturą i językiem ojczystym.

 
Główne założenia programu edukacyjnego:
– zapoznanie z kulturą polską poprzez naukę wierszyków i piosenek przeznaczonych dla przedszkolaków oraz zapoznanie z polskimi zabawami dziecięcymi w celu tworzenia podstaw emocjonalnych dla przyszłych kontaktów z rówieśnikami w Polsce;
– rozwój języka polskiego wyniesionego z domu, umożliwiający porozumiewanie się w języku polskim na poziomie intelektualnym i emocjonalnym charakterystycznym dla tej grupy wiekowej;
– nauka języka polskiego (dotyczy dzieci, które nie posługują się językiem polskim);
– wzbogacanie słownictwa i poprawianie wymowy dzieci poprzez zajęcia manualne oraz muzyczno-ruchowe;
– przybliżenie dzieciom polskich tradycji i obyczajów leżących u podstaw polskiej kultury;
– podtrzymywanie polskich tradycji i kształtowanie tożsamości narodowej wśród dzieci polonijnych na terenie Włoch przy jednoczesnym szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.
stopka