Giorno: 18 Maggio 2012

  • I GIORNI DELLA CREATIVITA’ AD ANSALDO

    W ramach, trwających już od zeszłego roku, kontaktów naszego Związku z Urzędem Miasta Mediolan i z asesorem ds. kultury, Stefano Boeri, na zaproszenie asesora skierowane do środowisk stowarzyszeń i związków, przedstawiciele naszego Związku uczestniczyli w pierwszym publicznym spotkaniu w celu omówienia założeń i reguł dla nowopowstających laboratoriów i warsztatów, które można by nazwać „Kuźnią Kreatywności –…