logo

WYKŁAD MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, BOGDANA BORUSEWICZA

Dnia 25 lutego w Centrum Studiów Międzynarodowych ASERI Uniwersytetu Katolickiego Sacro Cuore, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Bogdan Borusewicz wygłosił wykład na temat końca podziału Europy. Mówiąc o początkach „Solidarności” i przemianach demokratycznych w Polsce i Europie Środkowej marszałek poinformował także licznych słuchaczy, wśród których wielu studentów, że Senat ogłosił rok 2009 Rokiem Polskiej Demokracji. Marszałkowi w trakcie oficjalnej wizyty towarzyszyli senatorowie Stanisław Zając i Jan Wyrowiński.W Mediolanie polska delegacja, wraz z Ambasadorem RP Jerzym Chmielewskim, była podejmowana przez Konsula Generalnego RP Krzysztofa Strzałkę na uroczystym obiedzie. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele stowarzyszeń polonijnych północnych Włoch,

również przedstawicieli naszej organizacji

.

Condividi:

stopka