Giorno: 10 Marzo 2010

  • MOSTRA D’ARTE CON LA PARTICIPAZIONE DELLA SOCIA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

    Od 10 do 21 marca 2010 galeria sztuki współczesnej Galleria Zamenhof w Mediolanie gościła zbiorową wystawę artystów rzeźbiarzy, fotografów i malarzy pod nazwą Il Senso del colore . Brała w niej udział polska artystka młodego pokolenia, członkini Związku Polaków w Mediolanie Ewa Chacianowska, mieszkająca we Włoszech od 20 lat. W tym czasie uczestniczyła w wielu…