logo

MOSTRA D’ARTE CON LA PARTICIPAZIONE DELLA SOCIA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Od 10 do 21 marca 2010 galeria sztuki współczesnej

Galleria Zamenhof

w Mediolanie gościła zbiorową wystawę artystów rzeźbiarzy, fotografów i malarzy pod nazwą

Il Senso del colore

. Brała w niej udział polska artystka młodego pokolenia, członkini Związku Polaków w Mediolanie Ewa Chacianowska, mieszkająca we Włoszech od 20 lat. W tym czasie uczestniczyła w wielu znaczących wystawach w Mediolanie, Pizie, Perugii i Rzymie.W końcu lat 80. założyła w Polsce grupę malarską

Nowa Ikona

. Od 2008 r. mieszka i pracuje w Mediolanie. Jej prace to przede wszystkim malarstwo olejne i rysunek. Zasadniczym elementem malarstwa Ewy Chacianowskiej jest kolor, którym artystka posługuje się lekko i swobodnie. W jej pracach często pojawia się motyw anonimowej głowy ludzkiej, co może być odbierane jako symbol ludzkości i jej niepokojów; albo też – jak mówi sama artystka – po prostu każdy może odnaleźć w nich siebie.

Condividi:

stopka