logo

MOSTRA DEDICATA A JANUSZ KORCZAK


W dniach od 2 do 15 października odbyły się Dni Janusza Korczaka, których organizatorami byli: Uniwersytet Katolicki„Sacro Cuore” w Mediolanie, Ambasada RP w Rzymie i Związek Polaków w Mediolanie, przy patronacie Ambasady Izraela w Rzymie.

Jak wiemy, rok 2012 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Janusza Korczaka. W bieżącym roku przypadają bowiem dwie ważne rocznice związane z postacią wybitnego polskiego pedagoga i wychowawcy, pediatry, pisarza i działacza społecznego żydowskiego pochodzenia: 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka i jego wychowanków w hitlerowskim obozie zagłady w Treblince i setna rocznica założenia przez niego Domu Sierot w Warszawie.


Od drugiego października, w ramach Dni Janusza Korczaka, w renesansowych krużgankach Bramantego Uniwersytetu „Sacro Cuore”można było obejrzeć wystawę „Janusz Korczak król dzieci”.

W czasie trwania ekspozycji, dyżurujące członkinie Związku Polaków w Mediolanie informowały i udzielały dodatkowych wyjaśnień zwiedzającym, wśród których byli nie tylko pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu, ale również liczni mieszkańcy Mediolanu.Condividi:

stopka