logo

Akt założycielski

WYCIĄG Z PROTOKOŁU ZGROMADZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

ZWIĄZKU POLAKÓW W MEDIOLANIE

które odbyło się w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie

14 kwietnia 1996r.

Zebranie, nazwane Zgromadzeniem Ogólnym Polaków w Mediolanie, otworzył konsul Generalny RP w Mediolanie pan Gerard Pokruszynski, a następnie głos zabrali pan Mieczysław Rasiej, Prezes Zarządu Związku Polaków we Włoszech oraz ksiądz Marian Burniak, Sekretarz Generalny Związku Polaków we Włoszech.

Konsul Generalny zaproponował powierzenie funkcji przewodniczacego Zgromadzenia panu inzynierowi Tadeuszowi Slodykowi oraz funkcji protokolanta pani Genusie, a Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło  te propozycje.

Za zgodą wszystkich obecnych Zgromadzenie ogłoszono Zgromadzeniem Założycielskim Związku Polaków w Mediolanie  a nastepnie przystapiono do dyskusji i zatwierdzenia poszczególnych artykułow Statutu Związku Polaków w Mediolanie.

Wysunięto kandydatury następujących osób na członków pierwszego Zarządu: pan Słodyk, pani Chabros, pan Arendarczyk, pani Genusa, pani Arendarska, pani Magni, pani  Gacek, pani Januszkiewicz, pani Heyman, pani Trezzani, pani Pikon, pani  Kassan, pani Domowicz, pani Filipczuk, pani  Liskiewicz. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte przez Zgromadzenie.

Na członków Komisji Pojednawczej wybrani zostali ksiądz Katolo, pani Zielinska i pan Stasiak.

Zgromadzenie ustaliło również wysokość składki rocznej w kwocie 30.000 lirów dla każdego członka oraz w minimalnej kwocie 100.000 lirów dla Członkow Wspierających.

Po zakończeniu Zgromadzenia zebrali się członkowie pierwszego Zarzadu, którzy w głosowaniu tajnym dokonali wyboru prezesa, wiceprezesa, prezesa honorowego, skarbnika i sekretarza Zwiazku:

Prezes – pan Arendarczyk, Wiceprezes – pani Chabros, Prezes Honorowy – pan Słodyk, Skarbnik – pani Górko Magni,  Sekretarz – pani Genusa.

Ustalono datę następnego Zebrania Zarządu na dzień 29/4/1996r. w tej samej siedzibie.


join

Zapisy

Wszystkie osoby chcące zapisać się do Związku prosimy o wypełnienie formularza 

call-message

Skontaktuj się z nami

Na wasze opinie i pomysły czekamy pod numerem telefonu +39 338 670 6121 lub przez nasz formularz kontaktowy

stopka
stopka KPRM