logo

Zarząd

Jadwiga Chabros   – Prezes

Anna Maciąg – Wiceprezes

Paulina Stasiak – Skarbnik

Ewa Strumpf-Masini – Sekretarz

Davide Cicu – Członek zarządu odpowiedzialny za kontakty zewnętrzne

Członkowie zarządu

Magdalena Paola Piekarska

Agnieszka Kozioł  Pirotta

Adriana Kaszycka

Maria Stępień

stopka
stopka KPRM