logo

O nas

Związek Polaków w Mediolanie powstał 14 kwietnia 1996r. roku z inicjatywy małej grupy Polaków mieszkających w Lombardii na czele z inż. Tadeuszem Slodykiem i przy wsparciu ówczesnego Konsula Generalnego RP w Mediolanie Gerarda Pokruszyńskiego,  w celu pogłębiania  i umacniania  więzi pomiędzy Polakami na obczyźnie,  rozpowszechniania w społeczeństwie włoskim znajomości dorobku historyczno-kulturalnego Polski oraz propagowania coraz aktywniejszego udziału Polaków w życiu społeczno-kulturalnym Włoch.

Związek   wpisany jest  do Rejestru Stowarzyszeń powadzonego przez Urząd Miasta  Mediolan i  Prowincję Mediolan pod numerem 46 i należy do Związku Polaków we Włoszech, organizacji o charakterze federacyjnym zrzeszającej stowarzyszenia polonijne działające na terenie całych Włoch.

Związek jest organizacją apolityczną i bezwyznaniową, której przyświecają ideały wolności, demokracji oraz aktywności społecznej.  Celem działalności Związku jest:

-utrzymanie silnego ducha patriotycznego oraz ścisłych i trwałych kontaktów z Polską;

– podtrzymywanie i rozwijanie idei solidarności i braterstwa między członkami Związku;

– wspomaganie moralne i materialne, w miarę potrzeb i możliwości, osób, które znajdują się w trudnej sytuacji;

– promowanie i krzewienie znajomości języka polskiego;

 – rozwijanie, promowanie, wspomaganie i prowadzenie studiów i badań w dziedzinie historii, nauki i kultury polskiej;

– wspomaganie i działanie na rzecz  integracji Polaków w społeczeństwie włoskim;

– pogłębianie i umacnianie  więzi, które od wieków łączą narody Polski i Włoski, poprzez rozpowszechnianie w społeczeństwie włoskim znajomości dorobku historyczno-kulturalnego Polski oraz propagowanie coraz aktywniejszego udziału Polaków w życiu społeczno-kulturalnym Włoch.

Związek może prowadzić następujące rodzaje działalności:

a) organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej rekreacyjnej o znaczeniu społecznym, łącznie z działalnością wydawniczą oraz promocja i rozpowszechnianie  informacji o wydarzeniach kulturalnych;

b) edukacja i nauczanie oraz prowadzenie innych działań kulturalnych o charakterze społecznym skierowanych na edukację;

c) każda inna działalność, nie wymieniona powyżej lecz powiązana z poprzednimi, spójna i zgodna z celami dla których został utworzony Związek oraz przydatna do ich osiągnięcia.

Siedziba Związku Polaków w Mediolanie znajduje się w Mediolanie, Viale Monza 16, w Kancelarii Adwokackiej Casale Cicu Lombardo.

join

Zapisy

Wszystkie osoby chcące zapisać się do Związku prosimy o wypełnienie formularza 

call-message

Skontaktuj się z nami

Na wasze opinie i pomysły czekamy pod numerem telefonu +39 338 670 6121 lub przez nasz formularz kontaktowy

stopka
stopka KPRM

Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych