logo

Polska Ludoteka w Mediolanie

O nas

Polska Ludoteka w Mediolanie “Na wyspach Bergamutach” zarejestrowana jest w bazie danych szkół polonijnych prowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą  pod numerem 9425. 
 
Kierownikiem placówki jest pani dr Anna Maciąg a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów w różnych dziedzinach.
 
Powstała ona w 2023 r. z przekształcenia działającego od stycznia 2014r. Przedszkola Polskiego w Mediolanie przy Związku Polaków w Mediolanie. 
 
Kalendarz zajęć stymulujących naukę języka polskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w dwóch grupach wiekowych – od 3 do 6 lat i od 7 do 12 lat oraz ich rodziców, jest dostosowany do kalendarza Szkoły Polskiej tak, aby się one nie pokrywały.
 
Spotkania mają charakter projektowy, najczęściej powiązany w wybitnymi polskimi postaciami, zjawiskami i tradycjami polskimi, które są rozwijane za pomocą kreatywnych i pobudzających dzieci metod związanych ze sztuką, literaturą czy nowymi technologiami. Projekty dostosowane do grupy wiekowej a poprzez zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe oraz językowe mające na celu rozwój mowy i zapoznanie uczestników z polską literaturą dla dzieci jak i ogólny wielopoziomowy rozwój w języku polskim.
 
Bezpośrednim celem tej działalności jest stworzenie środowiska rówieśniczego i przestrzeni dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, gdzie będą mogły posługiwać się językiem polskim a pośrednim udzielenie wsparcia rodzicom w procesie nauczania języka polskiego, integracja miejscowej Polonii, a także wsparcie dzieciom i urozmaicenie nauki w Szkole Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Mediolanie i w utworzonym przy niej Oddziale Dziecięcym. 
 
Spotkania, których część planowana jest również plenerowo, łączą zabawę z edukacją mającą na celu utrzymanie i pogłębienie więzi z polską kulturą i językiem ojczystym.
 
 
Główne założenia programu edukacyjnego:
– zapoznanie z kulturą polską poprzez naukę wierszyków i piosenek przeznaczonych dla przedszkolaków oraz zapoznanie z polskimi zabawami dziecięcymi w celu tworzenia podstaw emocjonalnych dla przyszłych kontaktów z rówieśnikami w Polsce;
– rozwój języka polskiego wyniesionego z domu, umożliwiający porozumiewanie się w języku polskim na poziomie intelektualnym i emocjonalnym charakterystycznym dla tej grupy wiekowej;
– nauka języka polskiego (dotyczy dzieci, które nie posługują się językiem polskim);
– wzbogacanie słownictwa i poprawianie wymowy dzieci poprzez zajęcia manualne oraz muzyczno-ruchowe;
– przybliżenie dzieciom polskich tradycji i obyczajów leżących u podstaw polskiej kultury;
– podtrzymywanie polskich tradycji i kształtowanie tożsamości narodowej wśród dzieci polonijnych na terenie Włoch przy jednoczesnym szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.
STOPKA_KOLBE_2023_s