logo

Cele Związku

Tworzenie i podtrzymywanie więzi między rodakami oraz trwałych związków z Polską

  • Kontynuowanie tradycji polskich oraz ducha patriotyzmu i solidarności między rodakami w kraju i za granicą.
  • Stworzenie spójnie działającej grupy, której praca odbywać się będzie w poszanowaniu zasad wolności i demokracji.
  • Organizacja spotkań w celu wzajemnego poznania się i zacieśnienia kontaktów; wymiana informacji, zwłaszcza dotyczących aktualnej sytuacji w Polsce.

Działalność kulturalna

  • Rozpowszechnianie dorobku kultury polskiej: koncerty, konferencje, odczyty, wycieczki (między innymi do miejsc pamięci narodowej), obchodzenie rocznic historycznych, świat narodowych a także propagowanie polskich tradycji świątecznych.
  • Nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem i władzami włoskimi takimi jak Gmina, Prowincja Mediolan i Regionu Lombardia; koordynacja inicjatyw zwiaząnych z promocją i znajomością kultury włoskiej poprzez wycieczki do muzeów, spotkania teatralne itp.
  • Organizowanie spotkań z innymi stowarzyszeniami polonijnymi we Włoszech i Europie.

Działalność historyczno-kronikarska

Działalność informacyjna o pracy Związku.

Działalność charytatywna.

join

Zapisy

Wszystkie osoby chcące zapisać się do Związku prosimy o wypełnienie formularza 

call-message

Skontaktuj się z nami

Na wasze opinie i pomysły czekamy pod numerem telefonu +39 338 670 6121 lub przez nasz formularz kontaktowy

stopka
stopka KPRM