logo

DOROCZNE WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU POLAKÓW W MEDIOLANIE


W sobotę 2 lutego miało miejsce Walne Zebranie Zwyczajne naszego Związku, podczas którego przepro­wadzone zostały wybory do Zarządu na kadencję 2008 – 2010. W zebraniu, które odbyło się w Instytucie Gonzaga, gdzie mieści się także Szkoła Polska, uczestniczył konsul generalny Adam Szymczyk.

Udostępnij:

stopka
stopka