logo

POESIA INTERRELIGIOSA – HOŁD KSIĘDZU TWARDOWSKIEMU

8 maja w Mediolanie, w Palazzo Sormani, w ramach projektu koordynowanego przez Kulturalne Centra Katolickie, Komitet Dnia Poezji Religijnej oraz Stowarzyszenie S.O.M.A. – Sviluppo Ospitalità Mondo Agricolo, pod patronatem Kurii Arcybiskupiej Archidiecezji Mediolanu Sfida Educativa della Primavera di cultura 2010, odbyło się niezwykle interesujące spotkanie z poezją religijną w językach różnych krajów.

Wydarzenie, zorganizowane pod hasłem Poesia interreligiosa dagli albori  della spiritualità cristiana, było międzynarodową prezentacją ośmiu wieków poezji religijnej w językach narodowych w interpretacji przedstawicieli różnych krajów, od łaciny, poprzez hiszpański, niemiecki, polski, włoski, aż po japoński. Recytatorką polskiej poezji, w tym m.in. wiersza ks. Jana Twardowskiego: Spieszmy się kochać była wiceprezes Związku Polaków w Mediolanie Teresa Musiał-Casali. Przygotowaniem spotkania od strony literackiej zajęła się Piera Nanetti Caramellino, prezentacja poezji została wzbogacona akompaniamentem muzycznym skrzypaczki Alessandry Fusaro, wiolonczelisty Luca Mario Colombo oraz śpiewem Franco Tangari.


Udostępnij:

stopka
stopka