logo

Projekt badawczy “Przedsiębiorcze Polki we Włoszech”

Związek Polaków w Mediolanie pragnie poinformować w imieniu Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Rzymie, że w tych dniach Wydział Konsularny we współpracy z Muzeum Emigracji w Gdyni rozpoczęły realizację projektu badawczego, którego celem jest poznanie środowiska przedsiębiorczych Polek we Włoszech. W związku z faktem, iż od lat statustyki wskazują na znaczny udział biznesów kobiecych zarejestrowanych we Włoszech.

Projekt badawczy pragnie skupić się na sylwetkach przedsiębiorczych Polek, pokazując kim są, co wpłynęło na rozpoczęcie prowadzenia przez nich aktywności biznesowej, jakie są ich doświadczenia jako kobiet biznesu we Włoszech oraz na jakie największe trudności i bariery napotykają.

W badaniach ankietowych mogą uczestniczyć kobiety urodzone w Polsce, które prowadzą działalność gospodarczą we Włoszech. Link do ankiety:  https://femigracjaitalia.webankieta.pl/ .

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu: https://polska1.pl/femigracja-przedsiebiorcze-polki-we-wloszech/ .

Termin zakończenia badania upływa 22 maja br.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach oraz prosimy o rozpropagowanie informacji o badaniu.

Udostępnij:

stopka
stopka