logo

WALNE ZEBRANIE ZWYCZAJNE ZWIĄZKU POLAKÓW W MEDIOLANIE


Dnia 23 lutego 2013 r. w Teatrze Libero w Mediolanie odbyło się doroczne Walne Zebranie Związku Polaków w Mediolanie, które zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe za rok 2012 i Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku ubiegłym.

Walne Zebranie podjęło uchwałę o utrzymaniu składki członkowskiej w wysokości 25 euro dla każdego członka oraz 15 euro dla każdego członka rodziny, studentów i osób przebywających przez krótki okres we Włoszech i dokonało wyboru delegatów na XVIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech.

Związek Polaków w Mediolanie reprezentowany będzie przez Jadwigę Chabros, Annę Kluskę, Annę Maciąg, Ewę Klimczak i Davide Cicu.


(fot: A.Kluska, R.Jachna)

Udostępnij:

stopka
stopka