logo

DOROCZNE WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU POLAKÓW W MEDIOLANIE

W sobotę 21 lutego 2009 roku w Instytucie Gonzaga w Mediolanie odbyło się coroczne Walne Zwyczajne Zebranie naszego Związku, podczas którego wybraliśmy również delegatów na XIV Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech. W trakcie spotkania omówione zostały osiągnięcia Związku w roku 2008, w tym wyjątkowo liczne spotkania i wydarzenia kulturalne, zorganizowane dzięki sprawnej organizacji pracy Związku oraz owocny kontakt z coraz szerszą publicznością, między innymi poprzez stronę internetową. Potwierdzony został również skład Zarządu na najbliższy rok oraz wysokosc skladki czlonkowskiej.

Udostępnij:

stopka
stopka