logo

INAUGURACJA WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ „KAROL WOJTYŁA IN BIANCO E NERO”

Z okazji beatyfikacji papieża Jana Pawła II , Związek Polaków w Mediolanie wraz ze stowarzyszeniem Pontenure Kultura i Sztuka, przy współpracy: Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, stowarzyszenia Wspólnota Polska, Gminy Pontenure, Parafii św. Piotra w Pontenure, UMiG Olkusz, MOK Olkusz i Parafii św Andrzeja Apostoła z Olkusza zorganizował w dniach 29 kwietnia – 7 maja br.,w reprezentacyjnej Villi Raggio w Pontenure wystawę zatytułowaną: „ Karol Wojtyła in bianco e nero”. Na wystawie zostały zaprezentowane zdjęcia Karola Wojtyły z lat młodości w tym kilkazdjęć które nie były jeszcze nigdy prezentowane poza granicami Polski. Część zdjęć była prezentowana po raz pierwszy za granicami kraju, na wystawie w Mediolanie zatytułowanej „Nieznany Wojtyła” w październiku 2010 roku. Wszystkie te zdjęcia pochodzą z przełomu lat 60- tych i 70-tych i zostały wykonane podczas wizyt duszpasterskich ówczesnego Kardynała Wojtyły w Olkuszu i Gorenicach. Wystawę dopełniłyinne, znane zdjęcia Papieża.Celem wystawy było uczczenie wielkiego wydarzenia jakim była beatyfikacja Jana Pawła II oraz przybliżenie mieszkańcom Pontenure i regionu Piacenzy jego niezwykłej osobowości. Kuratorem wystawy była Teresa K. Musiał Casali.


Zadanie zostało zrealizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią  i Polakami za granicą w  2011 r.

Udostępnij:

stopka
stopka