logo

KONFERENCJE PROFESORA STEFANA BIELANSKIEGO NA UNIWERSYTECIE W MEDIOLANIE


W dniach 2 i 3 kwietnia w  Centrum Dokumentacji Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Państwowego w Mediolanie mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch interesujących konferencjach i wysłuchać wykładów Profesora dr hab. Stefana Bielańskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań „Mediterraneum” Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie. Prof. Bielański, doskonale władający językiem włoskim i od wielu lat współpracujący z mediolańskim uniwersytetem jest także członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badań nad integracją europejską Uniwersytetu w Sienie. Tematem wykładów profesora Bielańskiego, goszczącego w Mediolanie w ramach wymiany wykładowców z partnerskich uczelni wyższych w Europie Erasmus, były: Unia Europejska, Europa Wschodnia i Polska, granice wschodnie Polski, będące zarazem granicami UE, historia i stosunki polityczne, a także współczesne aspekty i problemy związane z tak specyficzną historią, sąsiedztwem i  położeniem naszego Kraju.

Udostępnij:

stopka
stopka