logo

SYMPOZJUM

27 października, na zakończenie Dni Polskich w Mediolanie, w Sali obrad  Urzędu Miasta Mediolanu- Strefy 3 miało miejsce interesujace sympozjum Polska przed i po Solidarności. Wysoki poziom konferencji zagwarantowali poważani naukowcy i historycy polscy oraz włoscy: Bianca Valota, profesor zwyczajny Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Statale w Mediolanie oraz prezes honorowy Commission Internationale des Études Historiques Slaves de Comité International des Sciences Historiques (CISH), Grzegorz J. Kaczyński, profesor Socjologii z Universytetu w Katanii, Tadeusz Konopka, dziennikarz, przewodniczący Komitetu

Solidarni z Solidarnością

włoskich Związków Zawodowych, Giulia Lami, profesor zwyczajny i wykładowca Historii Państw Słowiańskich na Uniwersytecie Statale w Mediolanie oraz dziennikarz Matteo Cazzulani. Excursus historyczno – polityczny konferencji obejmował następujące tematy: Solidarność i odbudowa społeczeństwa cywilnego – Grzegorz J. Kaczyński; Pomoc Włochów w walce o demokrację w Polsce w latach 1980-1989 – Tadeusz Konopka; Polska i jej wschodni sąsiedzi (1989 – 2005) – Giulia Lami; Polska w wizji Ukrainy i Białorusi (2005-2010) – Matteo Cazzulani; Polska w okresie Solidarności i Włochy – Bianca Valota. Sympozjum zakończyło się projekcją polskiego filmu dokumentalnego

Od Solidarności do wolności

.

Udostępnij:

stopka
stopka