Dzień: 2010-10-27

  • SYMPOZJUM

    27 października, na zakończenie Dni Polskich w Mediolanie, w Sali obrad  Urzędu Miasta Mediolanu- Strefy 3 miało miejsce interesujace sympozjum Polska przed i po Solidarności. Wysoki poziom konferencji zagwarantowali poważani naukowcy i historycy polscy oraz włoscy: Bianca Valota, profesor zwyczajny Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Statale w Mediolanie oraz prezes honorowy Commission Internationale des Études Historiques…