logo

UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE WYSTAWY POŚWIĘCONEJ POSTACI JANUSZA KORCZAKA
15 października, w prestiżowej Auli Piusa XI Uniwersytetu Katolickiego „Sacro Cuore” w Mediolanie miało miejsce uroczyste zamknięcie wystawy oraz konferencja naukowa poświęcona działalności i myśli Starego Doktora pt. „Janusz Korczak – pediatra, pedagog, rzecznik praw dziecka, ofiara holokaustu”.

Powitalne słowa wygłosili p. Jerzy Adamczyk, Konsul Generalny RP w Mediolanie, p. Jadwiga Chabros, Prezes Związku Polaków w Mediolanie, p. Morena Modenini, dyrektor Regionalnego Biura ds. Szkolnictwa. Głównymi prelegentami byli: prof. Simonetta Polenghi, dyrektor Departamentu Pedagogiki Uniwersytetu Katolickiego “Sacro Cuore“ w Mediolanie, prof. Pier Cesare Rivoltella, dyrektor ośrodka CREMIT (Centrum Badań nad kształceniem w zakresie środków masowego przekazu, informacji i technologii) tego samego uniwersytetu oraz p. Daniele Cohen, asesor ds. kultury mediolańskiej Gminy Żydowskiej, który, cytując Talmud babiloński, Szabat,119b „Świat spoczywa na oddechu uczącego się dziecka” podkreślił wagę edukacji w kształtowaniu człowieka. Wykładowcy w swych wystąpieniach przedstawili w jaki sposób Doktor Korczak wprowadzał w życie swe innowatorskie idee pedagogiczne, które zakładały przestrzeganie praw dziecka, w szczególności jego prawo do szacunku. Do nowych środków wychowawczych, stosowanych przez doktora Korczaka przed stu laty należały m.in. samorząd dziecięcy, sąd koleżeński, gazetka szkolna. Były to wówczas metody całkowicie wykraczające poza dotychczasowe modele ideałów wychowania. Uniwersytet „Sacro Cuore” podjął także inicjatywę Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka dotyczącą zorganizowania na terenie kraju i za granicą, konkursów dla szkół, mających na celu popularyzację postaci Starego Doktora. Już w listopadzie br., we współpracy ze Związkiem Polaków w Mediolanie, zostanie ogłoszony konkurs na opracowanie gazetki szkolnej w formie elektronicznej, poświęconej tematowi praw dziecka. Wzbogaceniem konferencji była wystawa niektórych dzieł Janusza Korczaka w tłumaczeniu na język włoski, udostępnionych przez Centrum Współczesnej Dokumentacji Żydowskiej CDEC. W języku polskim zostały zaprezentowane książki Janusza Korczaka, w tym najbardziej znana – „Król Maciuś Pierwszy”, z prywatnych bibliotek członkiń ZPwM, pani Anny Maciąg i pani Anny Kluski. Projekcja filmu Andrzeja Wajdy „Korczak” (1990) zakończyła obchody Roku Janusza Korczaka w Mediolanie.PREZENTACJA NA KANALE YOU TUBE
Udostępnij:

stopka
stopka