logo

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

W dniach od 7 do 14 października w prestiżowym mediolańskim pasażu w samym sercu miasta, w Galleria del Corso, została przedstawiona wystawa fotograficzna wielkich rozmiarów Solidarność Narodów, autorstwa Europejskiego Centrum Solidarności z Gdańska. Inauguracja wystawy odbyła się 7 października: ceremonii otwarcia towarzyszyli przedstawiciele władz miasta, prowincji, włoskiego rządu, polskie władze konsularne, kurator wystawy oraz członkowie Związku Polaków w Mediolanie. Symboliczne przecięcie wstęgi, poprzedziły wystąpienia Konsula Generalnego RP w Mediolanie Krzysztofa Strzałki, Prezesa Związku Polaków we Włoszech i Związku Polaków w Mediolanie, Joanny Heyman Salvadé, Przewodniczącego Komisji ds. Kultury Zarządu Dzielnicy Strefy 3 Urzędu Miasta Mediolan Gianluca Boari, kuratora wystawy z Europejskiego Centrum Solidarności z Gdańska, Agnieszki Kornackiej, a także przedstawicieli Prowincji Mediolanu oraz Urzędu Miasta Mediolan. Uroczystą inaugurację wystawy uświetnił swoją obecnością również reżyser filmu Popiełuszko. Wolność jest w nas Rafał Wieczyński, który filmował wydarzenie.

Ze względu na tak centralne usytuowanie wystawy w jednym z najruchliwszych punktów miasta, mogła być ona obejrzana przez licznych przechodniów. Istotną częścią wystawy były zamieszczone na osobnych tablicach Świadectwa – wypowiedzi osób tworzących bezpośrednio ruch poparcia dla Solidarności jak i osób, które doświadczyły polskiej pomocy w dążeniach swego kraju do demokratycznych zmian.

Ekspozycja merytorycznie podzielona była na dwie części: pierwsza- Narody dla Solidarności- pokazująca różne formy wsparcia narodów świata dla polskiej Solidarności w latach 80-tych (demonstracje, paczki, sprzęt medyczny i poligraficzny, lobbing dyplomatyczny, pomoc związków zawodowych) i druga- Solidarność dla Narodów- prezentująca pomoc polskiego narodu innym krajom walczącym o suwerenność, kiedyś i dziś. Wystawa przedstawiała zdjęcia z 35 krajów, udzielających lub przyjmujących pomoc w imię idei Solidarności.

Udostępnij:

stopka
stopka