logo

XVII DOROCZNY WALNY ZJAZD ZWIĄZKU POLAKÓW WE WŁOSZECH


17 marca w Domu Polskim Jana Pawła II przy Via Cassia w Rzymie odbył się XVII doroczny Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech. Wzięli w nim udział delegaci i obserwatorzy z siedemnastu organizacji polonijnych zrzeszonych w federacji. Wśród zaproszonych obecni byli Pan Wojciech Ponikiewski, Ambasador RP przy Kwirynale, goście z Polski i z Włoch, przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych. Związek Polaków w Mediolanie był reprezentowany przez cztery nasze koleżanki delegatki.

Udostępnij:

stopka
stopka