Dzień: 2008-10-02

  • SPOTKANIE Z AMBASADOREM RP WE WLOSZECH I KONSULEM GENERALNYM RP W MEDIOLANIE

    Dnia 2 października, podczas kolejnego zebrania Zarządu Zw.P.w Mediolanie, mieliśmy przyjemność i zarazem zaszczyt gościć Ambasadora RP przy Kwirynale Jerzego Chmielewskiego a także powitać nowego Konsula Generalnego RP w Mediolanie Krzysztofa Strzałkę. Zarówno Pan Ambasador jak i Pan Konsul wyrazili duże zainteresowanie działalnością Związku i wkładem pracy poszczególych osób. Bardzo pozytywnie ustosunkowali się do naszej…