Dzień: 2011-07-01

  • ROZPOCZĘCIE POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

    1 lipca we Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Komisji Europejskiej w Isprze,nad Lago Maggiore, odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Ceremonia inauguracyjna zorganizowana przez Komitet Organizacyjny Polskiego Semestru 2011w JRCwewspółpracy z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie rozpoczęła szereg imprez promujących osiągnięcia Polski w dziedzinach nauki, kultury, sportu…