Dzień: 2012-04-12

  • WYSTAWA

    12 kwietnia w sali reprezentacyjnej Wydziału Matematyki Państwowego Uniwersytetu w Mediolanie odbył się kolejny – po pierwszej mediolańskiej prezentacji w listopadzie 2011 roku -wernisaż wystawy Enigma. Decifrare una vittoria. I Polacchi (e la matematica) al servizio dell΄Europa. Enigma. Odszyfrować zwycięstwo. Polacy (i matematyka) w służbie Europy , na którą Konsulat Generalny RP w Mediolanie zaprosił…