Dzień: 2013-03-16

  • XVIII DOROCZNY WALNY ZJAZD ZWIĄZKU POLAKÓW WE WŁOSZECH

    16 marca w Domu Polskim Jana Pawła II przy Via Cassia w Rzymie odbył się XVIII doroczny Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech. Wzięli w nim udział delegaci i obserwatorzy z organizacji polonijnych zrzeszonych w federacji. Wśród zaproszonych obecni byli Pan Wojciech Ponikiewski, Ambasador RP przy Kwirynale, goście z Polski i z Włoch, przedstawiciele polskich placówek…