Dzień: 2023-02-21

  • Dzień Języka Ojczystego

    Dzień Języka Ojczystego

    O mowo polska, ty ziele rodzime,Niechże cię przyjmę w otwarte ramiona;Ty będziesz kwieciem tych pół ubarwiona,(…)L77O mowo polska, ty czujny odzewieserdecznych żalów, utrwalony w śpiewie. Tak o języku polskim pisał Stanisław Wyspiański . Niech słowa te będą mottem dzisiejszego artykułu poświęconego Dniu Języka Ojczystego. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego Ustanowienie tego święta jest owocem decyzji UNESCO, które […]